با سلام                                                     

پرسش

با سلام                                                                                                                     ایا مستاجر به بهانه اینکه ما میخواهیم فرد تعمیرکاری را جهت بازدید از وسایل و تجهیزات برقی و  سیستم سرمایش به منظور اطمینان از صحت و سلامت کارکرد ان وسایل با خود در هنگام تحویل اپارتمان همراه داشته باشیم،میتواند از تحویل واحد مسکونی امتناع کند؟؟؟

0
پارسا موسوی 2 سال 395 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )