با سلا واحترام اینجانب در یک شرگت دولتی از بهمن ماه 1379ت

پرسش

با سلا واحترام

اینجانب در یک شرگت دولتی از بهمن ماه 1379تحت عنوان خرید خدمت طرح استخدام شده ام وتاکنون در آن سازمان مشغول به کار می باشم از زمان استهدام تا کنون حتی یک روز هم در طرحها مشغول به کار نبودم از ابتدا تاکنون در مشاغل حاکمیتی با ابلاغهای جاری در مسئولیت های جاری مشغول به کار بوده ام .با اجرای قانون خدمات کشور وهمچنین عدم وجود بودجه در طرحها با مشکل اعتبار روبرو شده ایم

سئوال – اینجانب چطور می توانم با شکایت به دیوان عدالت اداری از مزایاو اعتبارات جاری استفاده نمایم و درخواست تبدیل وضعیت از طرح به جاری را بنمایم

0
shho9813 4 ماه 61 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )