با عرض سلام خسته نباشید آیا میتوان صرفا به علت داشتن عکسه

پرسش

با عرض سلام خسته نباشید

آیا میتوان صرفا به علت داشتن عکسهای فردی در تلگرام که در کنار مشروبات الکلی گرفته شده، از وی به علت استفاده از شرب خمر شکایت نمود؟

0
Mel 6 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )