با عرض سلام. در مورد ادامه تحصیل در خارج از کشور، آیا میتوان

پرسش

با عرض سلام. در مورد ادامه تحصیل در خارج از کشور، آیا میتوان دانشنامه و ریزنمرات دانشگاهی را بدون خرید و از طریق قرار دادن وثیقه برای ترجمه آزاد کرد؟. هم چنین آیا میتوان یک وثیقه هم برای معافیت تحصیلی نظام وظیفه و هم برای آزادسازی مدارک قرار داد؟

با تشکرفراوان.

0
zaman110 2 سال 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )