با عرض سلام و احترام در شرکتی دولتی که قسمتی از سهام آن متع

پرسش

با عرض سلام و احترام
در شرکتی دولتی که قسمتی از سهام آن متعلق به بخش خصوصی است درسنوات گذشته در اجرای مواد 108 ، 117 و 118 قانون محاسبات اموالی منقول و غیر منقول از وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی انتقال یافته و به قیمتهای روز انتقال ارزیابی و به عنوان آورده دولت ثبت گردیده است. آیا با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، درحال حاضر برای افزایش سرمایه و مشارکت سهامدار اقلیت در افزایش سرمایه، ارزیابی مجدد آورده دولت به قیمت روز دارای وجاهت قانونی می باشد؟
با تشکر

0
حسن پارسا 11 ماه 122 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )