با عرض سلام و خسته نباشید آیا میتوان صرفا با داشتن عکس فر

پرسش

با عرض سلام و خسته نباشید

آیا میتوان صرفا با داشتن عکس فردی در تلگرام که در کنار مشروبات الکلی گرفته شده، از وی به علت استفاده از شرب خمر شکایت نمود؟

0
Mel 8 ماه 64 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )