با عرض سلام و وقت بخیر اگر زنی غیابی طلاق بگیر و ازدواج ک

پرسش

با عرض سلام و وقت بخیر

اگر زنی غیابی طلاق بگیر و ازدواج کند

ایا از شوهر اول میتواند مهریه بگیرد

0
mohammadrea 2 هفته 28 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse