با چ عنوانی از ایشون شکایت کنم تحت چ عنوانی

پرسش

با سلام وخسته نباشید شوهر من روی گوشی پدرم یک پیام زشت داده وب ایشون فحش دادن وهمینطور ب بنده من میتونم با چ عنوانی از ایشون شکایت کنم تحت چ عنوانی

0
سحر 2 سال 104 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )