ببخشید یک سوال راجع به چک حقوقی دارم بعد از رای قطعی

پرسش

با سلام ببخشید یک سوال راجع به چک حقوقی دارم بعد از رای قطعی تجدید نظر آیا میتوان اعاده دادرسی داد و بصرف وقت کشی جلوی اجرای حکم را گرفت ؟ حتی در صورتیکه این اعاده از دلایل خلاف بین شرع و دلایل جدید وشروط استثناءی بدون بهره باشد ؟

0
مونيكا 11 ماه 156 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )