بحث تقدم جرم در تعیین مجازات

پرسش

با سلام

چنانچه حق کسی از سوی دیگری ضایع شود و فرد به دیگری یا مالش آسیبی برساند، آیا در تعیین مجرم و مجازات تقدم جرم درنظر گرفته میشود؟

مثلا کسی ماشینش را همیشه جلوی خانه دیگری پارک کند و به اعتراض صاحبخانه اعتنا نکند، آیا در صورت آسیب رساندن به ماشین صاحبخانه مجرم است یا صاحب ماشین؟

0
saeed iranzad 4 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )