بدهکارمتواری است چگونه میتوانم حکم جلبش رابگیرم

پرسش

سلام

من مدتی قبل ۱۰ میلیون تومان به شوهر دوستم پول دادم و درقبال اون سفته گرفتم اما اون پول منو نداد منم سفته رو اجرا گذاشتم . چند وقت بعدازاجرا گذاشتن سفته من همسرش ازش جداشد و مهریشو گذاشت اجرا . آخرین جلسه دادگاه برادر اون آقا بادوتاشاهد اومدن دادگاه و گفتن که برادرم هیچ ملک و املاکی نداره و به خاطره حکم جلب خانومش نتونسته بیاد دادگاه. قاضی پوله من رو قسط بندی کرد اما الان ۲هفته از پرداخت پیش قسط میگذره و هنوز پولی نریختن . به نظرتون من میتونم برم سراغ برادرشون و اون دوتاشاهدا ویا اینکه پولمو از خونوادشون پس بگیرم یااگر حکم جلب بگیرم میتونم پیداش کنم؟چون توی پرونده آدرس خودنه ای که دادن جعلی است . و شخص کلن پیداش نیست

0
زهرا 11 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )