برادر شوهرم تو دادگاه گواهی اشتباه داده والان محکوم به پانزده سال حبس ویا جریمه نقدی پانصد میلیونی شده ایا راهی بر پس گرفتن گواهی وجود دارد یا نه.

پرسش

ایشون ناخدا هستند وصاحب کشتی به کلک باعث شد که برادر شوهرم گواهی اشتباه بده.لطفا اگه راهی هست بگید تا بتونم بهش کمکی کرده باشم.

0
سامی 11 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )