برای چکهای ما چه اتفاقی می اوفتاد و چه کاری از دستمان بر می آید؟

پرسش

بنده ملکی نوساز خریده ام که سند واحد آماده نبوده فروشنده به ما گفته که مادر سند ملک وام دارد اما در قولنامه از وام حرفی نزده یک روز پس از انجام معامله به بانک مربوطه رفتیم و بانک گفت ملک مورد نظر دو برابر مبلغ گفته شده بدهی دارد و در شرف توقیف و مصادره است لذا ما جک‌های مورد معامله را پاس نکردیم فروشنده نه پای فسخ معامله آمده و نه چکهای ما را پس آورده و رفته و فرم زده در دعوای حقوقی رای به نفع او صادر شده و رد دعوا شده از ما که خواهان فسخ معامله به لحاظ تدلیس بوده ایم حال برای چکهای ما چه اتفاقی می اوفتاد و چه کاری از دستمان بر می آید؟

با تشکر

0
عالی مصطفی 2 سال 204 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )