برداشتن پول از کارت بانکی

پرسش

سلام من کارت بانکیم دست برادرم بوده که از ان برداشت کرده والان که طلبه پولم را میخوام که میگه حسابی نداریم تسویه شده اما ریزکرد خرج هایی که از کارتم کرده موجوده چه کار باید بکنم

0
Omid 4 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )