بر اثر پاره شدن و قطع سیم بکسل یک بالابر کارگری

پرسش

بر اثر پاره شدن و قطع سیم بکسل یک بالابر کارگری از طبقه هشتم سقوط و بر روی شخص دیگری افتاد و هردو کشته شدند مدیر کارگاه ساختمان به علت عدم رعایت مقررات ایمنی و بی مبالاتی متهم به ارتکاب قتل شده است.در مورد قتل کارگر با استناد به مواد قانونی اظهار نظر بفرمایید۲-قاتل شخص دوم کیست و نوع قتل این شخص را با استناد به مواد قانونی بفرمایید.

0
مرتضی 1 سال 101 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )