بعد از جلسه داوری نتیجه دادخواست طلاقشون چه خواهد شد؟

پرسش

بنده و خانمم در دوران عقد به سر میبریم و از بنده وکالت حق طلاق دارن، ایشون با دلیل عسر حرج دادخواست طلاق دادن و دیروز جلسه اول دادگاه بود که ایشون هیچ اثباتی مبنی بر عسر حرج و دلیل قانع کننده ای برای طلاق در مقابل قاضی نداشتن و در آخر قاضی دستور به تشکیل جلسه داوری دادن، نا گفته نماند که بنده راضی به طلاق نیستم.
میخواستم مطلع شم بعد از جلسه داوری نتیجه دادخواست طلاقشون چه خواهد شد آیا امکان رد شدن دادخواستشون از سوی قاضی  هست؟ ای شما ارسال کنیم…

0
fs69 11 ماه 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )