بنده از شخصی شاکی هستم بعنوان خیانت در امانت در شهر دیگر

پرسش

بنده از شخصی شاکی هستم بعنوان خیانت در امانت در شهر دیگر
باتوجه به اینکه رای ایشان نیابت خورده است به اجرای احکام شهر ما(محل شکایت اولیه و سپردن وثیقه).حال نوشته شده است در خصوص شکایت … از … طی شماره … نیابت بلا اقدام اعاده گردید.
به چه معناست؟
و برای ایشان یک سال حبس تعیین کرده است قاضی.آیا میتواند این حبس را بخرد؟با توجه به اینکه واخواهی ایشان هم رد شده است.
تشکر@

0
porya 8 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )