بنده حدود 17 ماه در یک شرکت مشغول به کار هستماز

پرسش

سلام

بنده حدود 17 ماه در یک شرکت مشغول به کار هستم

از اول قول بیمه دادن ولی عمل نکردن و هر سری به بهانه ای مختلف زمان میخرند

هیچ کس در مجموعه بیمه نیست

در انتهای هر ماه بابت دریافت حقوق از ما نامه ای امضا گرفته میشود مبنی بر اینکه تمام مزایا حقوق و  را دریفات کرده ام و حق شکایت را از خودم سلب می کنم

قرار دادی منعقد نشده

تنها سند من پرداخت حقوق از حساب مدیر عامل ب حساب من و در صورت نیاز شهادت دادن همکاران هست

با این شرایط تنها نیاز به شکایت برای  رد شدن سابقه بیمه هست

1- آیا می تونم اقدام کنم (( فروردین ماه می خوام استعفا بم ))

2- چقدر می تونم موفق باشم یا ممکنه ببازم پرونده رو

ممنون

0
مجتبی نظری 11 ماه 166 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )