بنده مغازه سوپرمارکتی را به تازگی با مالک قرارداد بسته ام.

پرسش

سلام خسته نباشید.

بنده مغازه سوپرمارکتی را به تازگی با مالک قرارداد بسته ام.

به تازگی مستاجر قبلی این مغازه به مالک مراجعه کرده و گفته است که مالک پول ودیعه را به ایشان نداده با اینکه دروغ محض است.همچنین به بنده مراجعه کرد و گفت که قرارداد شما غیر قانونی است ولی من جوابش را دادم و گفتم که قرارداد او غیر قانونی است چون حدود یکسال از قراردادش گذشته.

لطفا راهنمایی کنید که آیا خطری من را تهدید میکند؟

و اینکه درست است که کار ایشان غیر قانونی است؟

ممنون

0
شایان فدایی 11 ماه 125 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )