بنده يك كارگاه اجاره دادم بغل كارگاه،كارگاه خودم

پرسش

سلام بنده يك كارگاه اجاره دادم

بغل كارگاه،كارگاه خودم

به مستاجر اظهارنامه فرستادم كه تخليه كن

برق مشترك كه داريم قطع كرده( فقط تو اجاره نامه قيد نشده كه برق مشترك داريم)

ميخام ببينم چه شكايتي كردم

0
omid 2 هفته 6 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse