بنده یک کارگاه اجاره دادم بغل کارگاه،کارگاه خودم

پرسش

سلام بنده یک کارگاه اجاره دادم

بغل کارگاه،کارگاه خودم

به مستاجر اظهارنامه فرستادم که تخلیه کن

برق مشترک که داریم قطع کرده( فقط تو اجاره نامه قید نشده که برق مشترک داریم)

میخام ببینم چه شکایتی کردم

0
omid 11 ماه 144 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )