به نام خدا سلام.همسرم با گرفتن وکالت بلاعزل که حق امضا دا

پرسش

به نام خدا

سلام.همسرم با گرفتن وکالت بلاعزل که حق امضا داشته نزدیک به 2 میلیارد چک بنده را با امضای خودش که اکثرا بابت تضمین بوده را در بازار خرج کرده که بنده محکوم شده ام.خواستم بدونم منی که در جریان این چکها نبودم و همسرم که وکیل انجام کارهایم بوده و با دادن چک بلامحل بابت تضمین مصلحت بنده را رعایت نکرده است و بنده را مدیون کرده است هیچ نقشی واسه بدهکار بودن برایش قایل نشدن و بنده چطور خود را از این برزخ نجات دهم..مرسی

0
لیلا احمدی 9 ماه 187 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )