به نظرتون نیاز به شکایت این اقا مکانیک هس

پرسش

با سلام دیروز از پارکینگ خونه زدم بیرون داشتم دقت میکردم که به ماشینی که دم در خونه زدن و ماشینی که دوبل شده از روبرو

رد بشم که مکانیکی سر کوچه بدو اومد گفت خانم شما رانندگی تون صفرر

خیلی از دستش ناراحت شدم هیج بش نگفتم همینطور پشت هم حرف میزد بدون اینکه من به کسی زده باشم یا به ماشینی

موضوع رو باشوهرم در میون گذاشتم

شوهرم عصبی شد رفت در مکانیکی با هم بگو مگو کردن ولی خیلی به شوهرم هم توهین کردن حتی پسرش با میله گرد میخواس همسرم رو بزنه

به نظرتون نیاز به شکایت این اقا مکانیک هس

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Khorshidg 2 سال 273 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

 1. با سلام دیروز از پارکینگ خونه زدم بیرون داشتم دقت میکردم که به ماشینی که دم در خونه زدن و ماشینی که دوبل شده از روبرو

  رد بشم که مکانیکی سر کوچه بدو اومد گفت خانم شما رانندگی تون صفرر

  خیلی از دستش ناراحت شدم هیج بش نگفتم همینطور پشت هم حرف میزد بدون اینکه من به کسی زده باشم یا به ماشینی

  موضوع رو باشوهرم در میون گذاشتم

  شوهرم عصبی شد رفت در مکانیکی با هم بگو مگو کردن ولی خیلی به شوهرم هم توهین کردن حتی پسرش با میله گرد میخواس همسرم رو بزنه

  به نظرتون نیاز به شکایت این اقا مکانیک هس

   

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )