بیمه بیکاری

پرسش

سلام
اگر کارگر قبل از اتمام قرارداد اخراج شود و تمام مطالبات خود را دریافت کرده باشد جهت دریافت بیمه بیکاری به چه نحوی باید اقدام کند( تاریخ اتمام قرارداد و تاریخ اخراج یکی نیست ضمنا بیمه هم تا تاریخ اخراج رد شده و کارفرما هم حاضر به تغییر تاریخ اتمام قرارداد به تاریخ اخراج نیست)

0
مرضيه نخعي 12 ماه 97 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )