بچه دارنشدن والزام مردبه طلاق ازطرف زن

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

 

درطی 6سال زندگی مشترک توافق کردیم باهمسرم که بچه دارنشیم امایک ونیم سال اخرهم من اجازه ندادم تاوضع معیشتیمون که بهترشدبچه دارشیم الان بخاطرعسروحرج ازمن شکایت کرده اگراینهاروبگم وبعدش قول دردادگاه بدم که بچه دارشیم بازهم زنم میتونه یکطرفه طلاق بگیره؟

0
رامین احمدی 12 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )