بیمه شخص ثالث

پرسش

با سلام
اسفند پارسال با عابری پیاده تصادف کردم و بعد از یک روز فوت شد
هم گواهینامه دارم هم بیمه نامه
دیروز تو دادگاه بهم گفتن اقای فلانی اتهام شما قتل غیر عمده و بعد گفتن دیه نفس و جراحات وارده
بعدشم گفتن رای نهایی براتون پیامک میشه
خواستم ببینم بیمه ی من که بیمه ی ایرانه دیه نفس و جراحات وارده رو پرداخت میکنه یا من باید جراحات وارده رو پرداخت کنم؟

0
مسعود 11 ماه 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )