بیمه

پرسش

با سلام ، دختری هستم مجرد و شاغل  تحت تکفل پدر، در صورتی که نخواهم درمحل کار بیمه شوم آیا برای کارفرما مشکلی ایجاد میشود؟

0
bahareh 4 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )