تادیه وتاخیروقسامه

پرسش

سلام.ایاتادیه وتاخیردرچک قرضالحسنه باچک بانک مرکزی فرق داره؟ب چه نحوی محاسبه میشوند؟2.ایابرای بیگناهیم تودادگاه بااینکه مدرکی ندارم میتونم تقاضای قسامه بدم؟ممنونم.

0
مجتبی میرعیسایی 8 ماه 107 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )