تامین اجتماعی و مرخصی زایمان

پرسش

سلام
من در خصوص مرخصی زایمان سوال دارم
در آبان سال 94 در جایی مشغول به کار شدم
از سال 95 بیمه شدم و قرارداد از 1/1/95 تا 29/12/95 منعقد شد که یک نسخه از آن هم موجود است
در 21 شهربور 95 صاحب فرزند شدم و از مرخصی زایمان استفاده کردم

مدارک تولد و شناسنامه و … از مستندات است

اسفند 95 به محل کار رفتم و خواستم مرخصیمو برای سه ماه تمدید کنن
همونجا بود که متوجه شدم از روزی که در مرخصی زایمان بودم بیمه ای برای من رد نشده
و طبق قانون حمایت از زنان باردار وقتی مرخصی زایمان تموم بشه باید شروع به کار در محل قبلی صورت بگیره
که این مورد هم انجام نشد

به من گفتن دوباره باید بیای مصاحبه

وقت مصاحبه هم گرفتم و رفتم ولی امتناع کردند و هیچ پاسخی ندادند

و بنابراین پس از 6 ماه مرخصی زایمان بیکار شدم

من در تیرماه 96 مجدد در جای دیگری مشغول به کار شدم و بیمه برای من رد شده است
بنابراین من از شهریور 95 تا تیرماه 96 که مجدد سرکار رفتم بیمه ندارم
اول اینکه ایا من میتونم از محل کار شکایت کنم؟
چه حقوقی از من ضایع شده؟
آیا فقط بیمه یا کمک هزینه در دوران بارداری هم از من دریغ شده؟
دوم اینکه خرید اون مدت بیمه شدنی است؟ که سوابق بیمه من از بین نره؟

0
ARTIN 11 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )