تایید رجوع از هبه

پرسش

با سلام برای رجوع ازهبه نامه شفاهی ابتدا باید چه دادخواستی به دادگاه داد آیا با تقدیم دادخواست تایید رجوع از هبه اشتباه است وباید ابتدا دادخواست تایید هبه داد و بعد از آن تایید رجوع ازهبه

0
Arvin 9 ماه 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )