تحریر ترکه

پرسش

پدرم فوت شده و من فرزند زن اولم. تقاضای تحریر ترکه داده ام و زمان ان هنوز نرسیده اما میدانم تمام اموال پدرم یا اصلا سند ندارد یا اگه سند دارد به اسم پدرم نیست و کلا قولنامه ایه و اداره ثبت هم که رفتم هیچ چیز به اسم ایشون نیست در روز تحریر ترکه چطوری ثابت کنم این ها ما ترک پدرمه؟

0
علی 10 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )