تخریب اموال

پرسش

سلام برادر همسرم به درب منزل ما مراجعه کرده و با دو تن دیگر شروع به فحاشی با رکیک ترین الفاظ و همچنین اسیب رساندن به ماشین پدر بنده نموده ضمنا با یک خودرو 206 که پلاک ان را نیز پوشانده بودن این عمل را انجام دادن ما از دست ایشان شکایت کردیم و برای اثبات این ادعای خود افراد خانواده این صحنه را کامل مشاهده کردند ایا شهادت این افراد مورد قبول دادگاه واقع میشود؟

0
hamed.shiravi 11 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )