تخلیه ملک توسط مستاجر در صورت ندادن به موقع ودیعه

پرسش

سلام مالک خانه ای که من در آن ساکن هستم دادن ودیعه را منوط به آمدن مستاجر بعدی گذاشته اگر این مدت به پایان قرارداد نزدیک شود بنده چه مدت را می توانم از نظر قانونی  زمان داشته باشم که دنبال خانه ی جدید باشم .فرضا مستاجری پیدا شدتا 10 روز هم به پایان قراردادم مانده باشد یعنی من فقط 10 روز وقت دارم تا تخلیه کنم.و اگر مستاجری نیامده باشد وآقای مالک ویعه مرا ندهد شکایت را ه به جایی می برد ودیعه من 20 میلیون تومان است متشکرم.

0
یوسفی 4 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )