تصادف ودیه

پرسش

سلام.من مهرماه سال 97 با خانومی تصادف کردم به اورژانس زنگ زدیم وقتی آمد خانوم مشکل خاصی نداشت فقط کمی دستش درد میکرد اورژانس یک رضایت شفاهی گرفت وگفت نیازی به کروکی وپلیس نیست فقط راننده برای اطمینان خانوم را به درمانگاه ببرد واورژانس رفت.با ماشین خودم خانوم را به بیمارستان بردم کلی عکس و…گرفتیم ومشخص شد استخوان کتف مویه برداشته وآتل بستند برای خانوم وتا شب من پیگیر بودم و ایشان را به منزلشان بردم و حرفی از شکایت نزدند چندبار ملاقاتشان رفتم و ازمن عکسهایشان را خواستند شاید لازمشان شود من هم دادم .درضمن خانوم بیماری قند هم داشتند حالا بعد گذشت نه ماه بامن تماس گرفته شده که شکایت شده برعلیه شما .من چکارکنم .شماره پلاک من رو هم دارند و کارت پایان خدمتم هم دست انهاست

0
نیلا 10 ماه 97 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )