تصادف و خسارت

پرسش

سلام یک نفر با یک ماشین مدل بالا تصادف کرده وبالای۱۵۰ میلیون خسارت ماشین میشه و راننده اون ماشین مدل بالاهم مجروح وتحت عمل جراحی قرارمیگیره، وراننده مقصرهم هیچگونه بیمه ای نداشته وهمچنین پولی هم نداره وفقط گواهینامه دارد. حالا این فرد چکارمیتواندبکندبرای نجات از این شرایط؟ و از چطور بیمه ای میتوانداستفاده کند؟ اصلاامکان استفاده ازبیمه برایش هست؟

0
آرتا 12 ماه 87 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )