تصادف

پرسش

باسلام
بنده با خودرویی از ناحیه گلگیر تصادف داشتم و منجر به آسیب به خودروی وی گردید و من صحنه را ترک کردم و به راه خودم ادامه دادم و میدانم پلاک خودرو را برداشتند ، میخواهم بدانم که وقتی شکایت کنند چه میشود و خودروی من هم بیمه شخص ثالث دارد و هم بیمه بدنه؛ خواهش میکنم راهنماییم کنین

0
Maxi 10 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )