تصادف

پرسش

با سلام

من تصادفی داشتم با مامورین کلانتری . ما در بوار اصلی از جنبوب به شمال در حال تردد بودم و موتور کلانتری از غرب به شرق از بریدگی وارد لاین اصلی شده است  و برخورد داشتیم . طبق قانون موتور مقصر است . و سرنشین در کما است

هیچکدام از سرنشینان کلاه نداشتند ولی کلانتری اصرار دارد که کلاه داشتند.

ایا امکان دستکاری کروکی وجود دارد برای من را مقصر کنن؟

ایا امکانش هست برای سرعت زیاد مقصر 50؛50 شود ؟؟

اطرافیان میگوین چون مامور پلیس است ممکن اس دستکاری کنن تا من را مقصر کنن .

0
mohammad777 4 هفته 25 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )