تصرف عدوانی

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…یک واحد اپارتمان نمیه کاردریک مجتمع۲۲واحدی ۲سال پیش خریدم،،حالا یکی که یک قولنامه ازهمین مجتمع داره اما با مختصات دیگر،شبانه میاد درقفل شده رو بازمینکنه ودراکارعونی اهنی جوش میده ،،وحالا بیرون نمیره،،میگه برهرکاری میخانی بکن،،ملک توخرمدشت کرجه،ممنون

0
عباس 9 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )