تصنیف در اموال

پرسش

سلام و احترام و وقت به خیر
از شروط ضمن یک عقد،وکالت و حق طلاق به زوجه داده شده(ضمن داشتن حق طلاق مرد) و زوجه در مقابل این حق از مهریه گذشته و فقط تصنیف در اموال را شرط گذاشته حال اگر مرد بعد از عقد اموالیی که بدست میاد را به نام مادر خود می کند و در طول زندگی زناشویی این اموال به صورت ارث منتقل به نام فرزند می شود  باز هم زن تصرف در نصف دارایی می تواند داشته باشد یا خیر

0
Sapar 6 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )