تعدلیل‌اجاره

پرسش

باسلام
درموردتعدلیل‌واجاره‌عقب‌افتاده‌لطفا‌راهنمایی‌بفرمایید‌ضمناسه‌واحدتجاری‌مباشدکه‌‌بعضی‌ازآن‌حدودپانزده‌تابیست‌سال‌اجاره‌ندادند

0
یزدی 11 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )