تعطیلی ملک

پرسش

سلام خسته نباشید لطفا درمحل کارمن درمجتمع تجاری واداری یکی ازمالکین تجاری حدودبیست سال سه مغازه خودراتعطیل وده بارتذکربه ورثه که لطفا باتوجه به ازرونق انداختن محل کسب وتعطیلی این سه باب مغازه دریک طبقه کارمارا ازرونق انداخته اما نتیجه نگرفتیم حالا حضرتعالی چه راهکاری پیشنهاد میدهید که به نتیجه برسیم یا جهت فروش واقعی یا اجاره اقدام نماید باسپس محمدی

0
MN1012 9 ماه 106 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )