تعیین نوع وکالت

پرسش

سلام.

در خانه ای پدر فوت کرده و فرزندان فرایند انحصار وراثت را انجام داده اند و سهم هر یک مشخص شده است. ولی همگی توافق دارند که مادرشان تا وقتی زنده است در آن خانه زندگی کند و هیچ کس در زمان حیات مادر حق فروش آن خانه را نداشته باشد. برای این موضوع باید چه کنند؟ باید به مادر وکالت بلاعزل بدهند؟ یا وکالت فروش؟ یا صلح نامه امضا کنند؟ چگونه میتوانند در زمان حیات مادر حق فروش و هرگونه دخل و تصرف را لز خود سلب کنند؟

0
روزبه 10 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )