تغییر نام

پرسش

شرایط تغییر اسم کوچک در شناسنامه چیست؟ آیا میتوان از مهسا به نیروانا تغییر داد؟؟و اینکه فرایندش دشواره یا نه؟تکلیف مدارک بعد از ان چیست؟

0
Mahsa70 9 ماه 43 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )