تفویض وکالت ارث

پرسش

در صورت تفویض وکالت ارث ایا وکیل سلب اختیار میشود یا اختیارات او نسبت به وکالتنامه باقیست ؟

0
Nader 9 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )