تقسیم ارث بر اساس صلح نامه

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…پدرم صلح نامه نوشته ساختمان ما چهار دهنه مغازه دارد دو دهنه مال برادرم دو دهنه مال من و خونه بالا هم مال من ولی برادرم ادعا داره میگه بالای مغازه ها هم مال من هست حکم چیست

0
محمد حاجی زمانی 12 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )