تقسیم ملک موروثی

پرسش

سلام

پدر مرحوم من دارای سند ثبتی دفترچه ای میباشد زمان حیات خود ملک را شفاها بین ورثه تقسیم کرد اما خطی نداد . بعد یکی از وراث که برادرم هست سهم خود را به خواهرم فروخت و اکنون پس از سالها برای من شکایت کرده که مقدار زمینی که متصرف هستم مال وراث هست و باید اجرت مثل او را بدهم دادگاه بدوی هم متاسفانه من را محکوم کرد چون مدرکی مالکیت ندارم فقط سند پدرم هست که دلیل نشد. حالا چاره چیست؟ مگر می‌شود بقیه سهم خود را دارند او هم سهم خود را قبلا فروخته حالا مجدد بیاید از سهم من اجرت بگیرد یا فردا روزی دوباره دادخواست تقسیم مال بدهد  چاره چیست  ممنونم

0
Monji2580 7 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )