تمکین

پرسش

باسلام

بنده یک برگه صورت جلسه اورژانس اجتماعی دارم که دران نوشته شده همسرم اصرارداشته بر نماندن بنده درمنزل مشترک و اورژانس همبنابرهمین اصرارشوهرم و احساس عدم امنیت برای بنده من را نصف شب تحویل خانوادم داده تا ازطریق محاکم پیگیری های بعدی انجام بشه

بنده باشوهرم بیرون ازمنزل درحال بازگشت به منزل بودیم طی راه بامن مشاجره کرد و بهم سیلی زد و دم درخونه که رسیدیم ازترس باهاش نرفتم تو خونه چون مطمین بودم من رو کتک خواهد زد به خاطراینکه این حرکت روبارها تکرارکرده بود و به دنبالش حتما من رو کتک میزد و من چندین باربهش گفته بودم که درصورت تکراراین قضیه با۱۱۰تماس میگیرم مجبوربه تماس با۱۱۰شدم که ماموراومد دم در گزارشی نوشت مینی براینکه این خانم تماس گرفته با۱۱۰ادعا کرده مشاجره داشتیم و امنیت ندارم و ازمن امضاگرفت و خواست بره که گفتم بگین اورزانس اجتماعی بیادمن امتین ندارم برم توخونه و شب هم نمیتونم بیرون بمونم جایی ندارم این ساعت شب برم چنددقیقه بعد اورزانس اجتماعی اومد دم در بااونا رفتم داخل منزل تمام مشکلاتم رو بهشون گفتم شوهرم گفت ازخونه بره بیرون من گفتم نمیرم پدرم هم طی تماس تلفنی بااورزانس خواهان ماندن من درمنزل مشترک بود اما شوهرم دایم میگفت ببرین تحویل خانوادش بدین صلاح نمیدونم اینجابمونه که تحویل خانوادم دادن و همین صورتجلسه رو بامتن مذکور نوشتن و گفتن ازطریق دادگاه اقدام کن استعلام که بگیرن دقیق تر موضوع و تمام مشکلاتی که گفتی رو اعلام میکنیم

الان یک ماهه ازاون موضوع گذشته که شوهرم برای من یک اطهارنامه ارسال کرد دررابطه با الزام به تمکین دراظهارنامه قیدکرده بدون اجازه و اطلاع اون و بی دلیل ازخونه اومدم بیرون و خونه و اثاثیه منزل تهیه هستش و نفقه من رو داده و ازطریق فامیل اقدام کردم و ظرف ۳روز مهلت داره تمکین کنه برنگشت ناشزه حساب میشه

درجواب اظهارنامه نوشتم مستند به صورت مجلس اورزانس اجتماعی شما من رو بیرون کردی ,رهن خونه رو ازمن گرفتی رسیدش رو دارم که باکارت من واریزکردی به حساب صاحب خونه نفقه هم ندادی ,ازطریق هیچ کس هم اقدام نکردی واسه بازگشت من این اظهارنامه رو جهت رفع مسولیت ارسال کردی اگه تلاش کنی جهت تشیید مبانی خانواده حاضربه بازگشت هستم

الان برای من دادخواست الزام به تمکین داده درجلسه شرکت کردم ازمن پرسیدن چرا برنمیگردی سرزندگی گفتم برمیگردم فقط مستند به این برگه اورزانس اجتماعی منو ازخونه بیرون کرده ,مورد دیگه اینه که منو کتک میزنه قبلا اثارش پیدابود الان میدونه شکایت میکنم طوری میزنه آثارش پیدانباشه مثلا موهامو میکشه ,موضوع دیگه هم اینه که نمایندگی بیمه ایران دارم رشته ام مدیریت بیمه و مرتبطه ۸ساله متاهلم و ۸ساله سابقه اشتغال درهمین شغل رو دارم شوهرم فعلا بیکاره دراصل راننده کامیون هستش ازعمد خونه رو انتقال داده به شهردیگه که یک ساعت بامحل کارم فاصله داره ۶ماهه تو جاده بابت کارم درترددهستم و برام سخته درحالیکه موقع عقد درسند ازدواج بهم تعهد کتبی داده که بابت اشتغال آینده زوجه هیچ گونه ممانعتی ندارم و خواستم دفترم رو انتقال بدم به شهرجدید که گفته توانتقال بدی اینجا من فورا درشهردیگه خونه میگیرم و مجبور بیای و بامن زندگی کنی

همسرم درجواب صحبت های من گفت اورا کتک نزده ام ,خودش بارها ازمنزل خارج شده و چندروز دنبالش گشته ام تا پیداش کردم ,من درشهرجدید راننده کامیون هستم اونجا میتونم زندگی کنم ۶ساله درمحل کارخانمم سکونت دارم فقط به خاطر خانمم اما ازین به بعد نمیتوانم درشهر محل کارخانمم سکونت داشته باشم و میخوام برگرده سرزندگیش و نفقه بهش دادم و اون نمیزاره بدونم درامدش چقدره و من گفتم باپولش زمین بخره اما خودرو خریده و نمیزاره ازخودرو استفاده کنم و ده جفت کفش داره و ده تا مانتو داره و ازین حرفا

قاضی گفت که مشکل حادی بین شما نمیبینم به زندگیتون بازگردین به همسرم گفت نمیتوانی مانع کارش بشوی او کاملا استقلال مالی دارد مبلغ درامدش و نحوه هزینه نمودن ان به خودش مربوط است شرافتا اگر دست بزن داری خانمت را نزن و به من هم گفت ملزم به تمکین هستی بابت شغلت یاترددکن یا دفترت را به همین شهر محل سکونت همسرت انتقال بده اگر ایشان به شهردیگری رفت غرض و هدف او بردادگاه محرض است و یک برگه به مادادکه امضازدیم متن برگه هم این بود که :

زوج دادخواست تمکین داده زوجه مستند به صورت مجلس اورزانس اجتماعی که پیوست است به اصرارزوج ازمنزل خارج شده و این برگه حاکی از عدم امنیت زوجه است ,زوجه ۸سال سابقه کاردارد زوج ازشغل او مطلع بوده و درسند نکاحیه تعهد کتبی داده مانع اشتغالش نشود انتقال دفتر مقدور نیست و زوج درشهرجدید ثبات ندارد ,زوج زوجه را کتک میزند به گونه ایی که آثاران پیدانباشد ,زوج درهرصورت دادخواست تمکین دارد

الان نمیدونم قاضی بنده را محکوم به تمکین میکند یانه چون ازدفتراو که خارج شدیم به من گفت دنبال شوهرت همین الان باهاش برو و من همچنان اصرارداشتم که دست بزن داره تابزنه زنگ میزنم ۱۱۰ و گفتم باید بیاد خونه پدرم و اوناهم درجریان باشن و بخوادبرگردم که گفت این کاررو نمیکنم و قاضی گفت حداقل یک زنگ به خانوادش بزن

اگر قاضی بنده را محکوم به تمکین کند همسرم بعدها ازان استفاده خواهد کرد نوشته قاضی با سخنانش تناسب نداشت به نظرشما چه حکمی صادرخواهد کرد و آیابابت شغل بنده حکمی خواهددادیانه ?آیا ممکن است شوهرم را ملزم به سکونت درمحل کاربنده نماید?

ضمنا بنده یک دادخواست دیگه درحال جریان ازهمسرم دارم که حکم جلب گرفتم براش و اون وکیل گرفته و موقتا همزمان بادادخواست تعدیل درتقسیط یک ضامن گذاشته و هفته آینده درشورای حل اختلاف جلسه تعدیل درتقسیط داریم

بابت این پرونده هم سوال دارم و اینه که :

مهریه بنده ۵۰عددسکه عندالاستطاعه است و ۱۲۰گرم طلای نقد که طلارو ۸سال پیش بهم داد ولی ازم پس گرفت و فروخت و کامیون خرید باهاش و کامیون رو هم فروخت ولی طلارو به من پس نداد دادخواست دادم و به سختی اثباتش کردم و درخواست اعساردادو تقسیط شد بدون پیش قسط (به صورت گزارش اصلاحی سازشی و بدون دخالت دادگاه خودش مبلغ اقساط را تعیین کرد )و طی این گزارش قرارشد که اگر اقساط به موعد پرداخت نگردد موظف به پرداخت یکجای ان خواهدشد و همسرم باضمانت دونفرضامن اززندان آزاد و اولین قسط رو سی روز بعدقراردادن

شوهرم دقیقا ۲۵روز بعد یعنی ۵روز قبل ازاولین قسط پرونده ایی مبنی اینکه یک سواری پیکان باهاش برخوردکرده و دوتا مهره پشتش شکسته و منجربه جراحی و دوتا پلاتین شده و دوسال تمام استراحت پزشکی داشته دربیمه و دردادگاه تشکیل داد که بنابه دلایل زیادی بعنوان سانحه تصادف قبولش نکردن و رد شد الان دوسال و سه ماه ازاون تقسیط میگذره و هیچ قسطی به من پرداخت نکرده و تمام مبلغ یکجا شده و تبدیل شده به حال مم دادخواست دادم و حکم جلبش صادرشده و اخطاریه برای دوتاضامن ارسال شده که ۲۰روزمهلت دارن معرفیش کنن وگرنه ازفیش حقوق اونا برداشت میشه ۲۰روز گذشته و اون وکیل گرفته و درخواست تعدیل درتقسیط داده و استنادکرده به همون پرونده پزشکی و بالارفتن نرخ طلا و دوسال کامل استراحت همسرم و سایردلایل

الان سوالم اینه که آیا تعدیل میشه یانه و موظف به پرداخت یکجای اون هستش (تقسیط اولیه هم هرماه سه گرم طلااست جمعا ۱۲۰گرم طلای هجده عیار و دادخواست تعدیل رو نوشتن مبنی برکاهش ان به حداقل نصف این مقداراقساط ماهانه )
خواهش میکنم درهردومورد راهنمایی فرمایید

0
مریم 11 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )