تمکین

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…ایا رابطه زناشویی سطحی در دوران نامزدی باعث عدم ثبت بکارت برای زوجه میباشد؟ و ایا در درصورت داشتت رابطه زناشویی سطحی زوجه موظف به تمکین می باشد؟

باتوجه به اینکه زوجه باکره می باشد

0
سما 4 ماه 60 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )