تهدید و مزاحمت

پرسش

شخصی با خط ایرانسل من تماس گرفت . به دیلیل ناشناس بودن جواب ندادم . پیامک فرستاد و جوابش را دادم. خود را حامد معرفی کرد. همان شماره در تلگرام افتاد و مدعی بود که سیم کارت دست دیگریه و اون فقط تلگرامشو داره و صاحب سیم کارت سخصی به اسم علی و خیاط. از سیم کارت پیامک هایی آمد و مدام زگ می زد . چن پیامک نا جور آمد و من هم جواب دادم. تا اینکه مدعی شود زنه و شوهر داره .و شوهرش سپاهیه من در پیامکی او را سرزنش کردم. کمی بعد پسری که قبلا هم زنگ زدن بود تماس گرفت و کمی فحش دادو مدعی شد که سپاهیه و شمارمو داده به سپاه مرکزی. دو سئوال دارم. آیا ممکن است از طرف سپاه برا یم مشکلی ایجاد شود . دوم اینکه می توانم پرینت پیامک هایش را بگیرم و در صورت ایجاد مشکل از سپاه استفاده کنم. ضمن اینکه بعد از آن چن بار زنگ زد و من جواب ندادم. پیامک فرستاد به هزینه ی من که ردش کردمو پیامکی بهش دادم که زنگ نزند و من منتظر سپاه مرکزی هستم

0
omeddd 4 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )