تهمت و افترا

پرسش

باسلام. اینجانب دانشجوی یکی از دانشگاه های دولتی میباشم.‌ مدتی در ازمایشگاه جهت انجام پروژه خود مشغول فعالیت بودم. ۲۰ روز بعد اتمام کار من در ازمایشگاه مسئول ازمایشگاه مدعی شد چراغی گم شده و من باید خسارت دهم. درصورتی اگر چیزی گم میشد چرا روز بعد نیامد نگفت ؟۲۰ روز بعد مدعی شد. همچنین من برگه یا دستخطی امضا نکردم مبنی بر تعهد در قبال وسایل‌. اما ایشان با تهمت و افترا با اینجانب توهین میکنند. آیا من میتوانیم بایت تهمت بی اساس ایشان از این اقا شکایت کنم؟

0
Sasan1375 10 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )