تهمت

پرسش

سلام روزبخیر
برادر من با یک خانومی دوست شدن،حالا بخاطر عدم تفاهم میخوان کات کنن،این دخترخانوم میخوان عدم دوشیزگیشونو ب گردن برادر من بندازن و تهدید ب شکایت کردن،ما چیکار میتونیم کنیم؟

0
Mhtb1 10 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )